Om TINN

TINN 2016 arrangeres på Scandic Hotel Narvik, 9. – 10. mars 2016. Teknologifestivalen i Nord-Norge AS ble stiftet i 2007 og har så langt arrangert TINN-konferansen seks ganger.

Teknologifestivalen skal være en arena hvor temaer rundt teknologiske utfordringer i Nord-Norge diskuteres og teknologi, samfunnsutvikling og kunnskap knyttes sammen. Seminarer med faglig innhold skal bidra til kompetanseutvikling hos deltakerne.

TINN skaper møteplasser for drøfting av teknologirelaterte spørsmål som er av betydning for de som bor og virker i nordområdene. Det skal være en plass hvor bedrifter skal kunne finne nye muligheter for hvordan virksomheten kan utvikles, både hva gjelder forretningsområder og metodikk.