Om TINN

Teknologifestivalen skal være en arena hvor temaer rundt teknologiske utfordringer i Nord-Norge diskuteres og teknologi, samfunnsutvikling og kunnskap knyttes sammen. Seminarer med faglig innhold skal bidra til kompetanseutvikling hos deltakerne.

TINN skaper møteplasser for drøfting av ulike temaer som er av betydning for de som bor og virker i nordområdene. Det skal være en plass hvor bedrifter skal kunne finne nye muligheter for hvordan virksomheten kan utvikles, både hva gjelder forretningsområder og metodikk.